menu Đóng

Giới thiệu

Xin chào mọi người! Mình là Thiện, hiện đang là Front-End Developer tại CBI Chi Doanh. Mình đã bén duyên tham gia vào đại gia đình CFD Circle từ khóa CFD5. Trong quá trình học hỏi và chiến đấu cùng các anh em tại đây, mình đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tìm được hướng đi phù hợp cho bản thân. CFD Circle với mình không chỉ là nơi trao đến bạn những kiến thức chuyên môn thực chiến, mà còn truyền một ngọn lửa mãnh liệt đến từng cá nhân để thúc đẩy sự phát triển từ bên trong chúng ta.

Khóa học

Chưa tham gia

Bài viết

Không có bài viết