menu Đóng

Vinh Danh Học Viên

Những học viên đã hoàn thành tốt khoá học tại CFD Circle và hiện đang làm việc
cho các công ty trong và ngoài nước.

Giảng viên CFD

Ngô Thành Long

Frontend Engineer

Ansarada
Giảng viên CFD

Lê Châu Hữu Thiện

React JS Developer

Chí Doanh
Giảng viên CFD

Nguyễn Anh Tuấn

Frontend Developer

Fpt Software
Giảng viên CFD

Huỳnh Tiến Tài

Frontend Developer

Denstu
Giảng viên CFD

Võ Thị Ngọc Nhiên

Frontend Developer

DXC
Giảng viên CFD

Huỳnh Anh Kiệt

Frontend Developer

Kyanon Digital
Giảng viên CFD

Nguyễn Tuấn Triều

Frontend Developer

CFD Circle
Giảng viên CFD

Nguyễn Minh Trí

Frontend Developer

FPT Software
Giảng viên CFD

Nguyễn Nhật Lâm

Frontend Developer

EG - Group
Giảng viên CFD

Nguyễn Thanh Lãm

Frontend Developer

CMC TSSG
Giảng viên CFD

Lê Minh Đức

Frontend Developer

COZWork JSC
Giảng viên CFD

Trần Thế Đăng Khoa

Frontend Developer

Sun*
Giảng viên CFD

Đỗ Cao Long

React JS Developer

MySpa
Giảng viên CFD

Nguyễn Hữu Quang

React JS Developer

CMC Global
Giảng viên CFD

Huỳnh Quốc Toàn

Frontend Developer

Techvsi
Giảng viên CFD

Phạm Tuấn Huy

Backend Developer

Japfa
Giảng viên CFD

Nguyễn Vũ Minh Toàn

Frontend Developer

STECH
Giảng viên CFD

Trần Ngọc Tiến

Frontend Developer

EG - Group
Giảng viên CFD

Nguyễn Đức Anh

React JS Developer

KT City
Giảng viên CFD

Hà Gia Tân

Frontend Developer

DXC
Giảng viên CFD

Vũ Thành Trung

Frontend Developer

ITP GROUP
Giảng viên CFD

Nguyễn Văn Thái An

React JS Developer

TOP GROUP
Giảng viên CFD

Huỳnh Duy Phúc

Frontend Developer

VMAX
Giảng viên CFD

Ngô Dương Duy

Frontend Developer

URBN8
Giảng viên CFD

Lê Bá Tuấn Anh

Frontend Developer

Kyanon Digital
Giảng viên CFD

Đinh Văn Huy

Frontend Developer

Space T Việt Nam
Giảng viên CFD

Hoàng Minh Dũng

Frontend Developer

Thiên Tú
Giảng viên CFD

Huỳnh Anh Khoa

Frontend Developer

Allgrow Labo
Giảng viên CFD

Triệu Nhiệt Thanh

Frontend Developer

ECNG
Giảng viên CFD

Trần Lê Hải Nam

Frontend Developer

Bioturing
Giảng viên CFD

Lê Đức Anh

Advocate Developer

Teledirect
Giảng viên CFD

Hoàng Ngọc Kiệt

Frontend Developer

HDWEBSOFT