menu Đóng

Vinh Danh Học Viên

Những học viên đã hoàn thành xuất sắc khoá học tại CFD Circle và hiện đang làm việc
cho các công ty trong và ngoài nước.

CFD Circle

Ngô Thành Long

Frontend Engineer

Ansarada
CFD Circle

Đan Thanh

Product Owner

Ethan Technology Asia
CFD Circle

Phạm Thành Trung

Frontend Developer

Twin Software Solutions
CFD Circle

Lê Châu Hữu Thiện

React JS Developer

Chí Doanh
CFD Circle

Nguyễn Anh Tuấn

Frontend Developer

Fpt Software
CFD Circle

Huỳnh Tiến Tài

Frontend Developer

Denstu
CFD Circle

Hứa Tôn Đạt

Software Developer

Thế Giới Di Động
CFD Circle

Võ Thị Ngọc Nhiên

Frontend Developer

DXC
CFD Circle

Huỳnh Anh Kiệt

Frontend Developer

Kyanon Digital
CFD Circle

Nguyễn Văn Khoa

React Native Developer

Thế Giới Di Động
CFD Circle

Nguyễn Tuấn Triều

Frontend Developer

Chí Doanh
CFD Circle

Nguyễn Minh Trí

Frontend Developer

FPT Software
CFD Circle

Nguyễn Văn Tuấn

React JS Developer

Kyanon Digital
CFD Circle

Nguyễn Thanh Tùng

Frontend Developer

VIIVUE Web Designer
CFD Circle

Trần Huỳnh Quốc Thịnh

Frontend Developer

Mona Media
CFD Circle

Nguyễn Nhật Lâm

Frontend Developer

EG - Group
CFD Circle

Nguyễn Thanh Lãm

Frontend Developer

CMC TSSG
CFD Circle

Thái Duy Linh

Frontend Developer

Twin Software Solutions
CFD Circle

Lê Minh Đức

Frontend Developer

COZWork JSC
CFD Circle

Trần Thế Đăng Khoa

Frontend Developer

Sun*
CFD Circle

Đỗ Cao Long

React JS Developer

MySpa
CFD Circle

Nguyễn Hữu Quang

React JS Developer

CMC Global
CFD Circle

Huỳnh Quốc Toàn

Frontend Developer

Techvsi
CFD Circle

Phạm Tuấn Huy

Backend Developer

Japfa
CFD Circle

Nguyễn Vũ Minh Toàn

Frontend Developer

STECH
CFD Circle

Trần Ngọc Tiến

Frontend Developer

EG - Group
CFD Circle

Nguyễn Đức Anh

React JS Developer

KT City
CFD Circle

Hà Gia Tân

Frontend Developer

DXC
CFD Circle

Vũ Thành Trung

Frontend Developer

ITP GROUP
CFD Circle

Nguyễn Văn Thái An

React JS Developer

TOP GROUP
CFD Circle

Huỳnh Duy Phúc

Frontend Developer

VMAX
CFD Circle

Ngô Dương Duy

Frontend Developer

URBN8
CFD Circle

Lê Bá Tuấn Anh

Frontend Developer

Kyanon Digital
CFD Circle

Đinh Văn Huy

Frontend Developer

Space T Việt Nam
CFD Circle

Hoàng Minh Dũng

Frontend Developer

Thiên Tú
CFD Circle

Huỳnh Anh Khoa

Frontend Developer

Allgrow Labo
CFD Circle

Triệu Nhiệt Thanh

Frontend Developer

ECNG
CFD Circle

Trần Lê Hải Nam

Frontend Developer

Bioturing
CFD Circle

Lê Đức Anh

Advocate Developer

Teledirect
CFD Circle

Hoàng Ngọc Kiệt

Frontend Developer

HDWEBSOFT
CFD Circle

Nguyễn Ngọc Tuyển

Frontend Developer

Live1-Software
CFD Circle

Trường Giang

Frontend Developer

CodeforceVina
CFD Circle

Nguyễn Đình Thanh

Frontend Developer

Trans-cosmos
CFD Circle

Nhật Duy

Frontend Developer

Panic Bear Studio
CFD Circle

Trần Hữu Bình

Frontend Developer

Bigin