menu Đóng

Tất cả khóa học
Lộ trình Frontend Master

Để trở thành Lập trình viên Frontend bạn sẽ phải trải qua lộ trình học hơn 7 tháng và hoàn thành 5 dự án thực tế trong một môi trường học giống như khi bạn đi làm.