menu Đóng

Giới thiệu

Xin chào! Tôi là Trần Nghĩa - Creative Front-End Developer, người sáng lập CFD Circle. Trong hơn 7 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, sáng tạo, tinh tế và phù hợp cho khách hàng trong và ngoài nước, cũng như mong muốn truyền đạt lại cho các bạn trẻ có đam mê và định hướng theo nghề Front-End Developer.

Bài viết

Không có bài viết