menu Đóng

Việc làm

Có rất nhiều công việc đang chờ đợi bạn!
Hãy tự tin ứng tuyển để có được công việc thật ứng ý nhé.

CFD Circle

CodeForce Tuyển Dụng Fresher/Junior Front-end Developer

CodeForce

We are looking for a skilled and enthusiastic Junior Developer to join our dynamic team. As a Junior Developer, you will play a key role in developing and maintaining our web applications. You will collaborate with the development team to create engaging user interfaces using modern technologies such as React.js, TypeScript, and various UI frameworks.
CFD Circle

Tuyển dụng Front-end Developer (Fresher)

Allgrow-labo

Allgrow Labo Co. là đối tác của CFD Circle nhằm tuyển dụng các học viên đã hoàn thành khoá học Frontend Master tại CFD Circle, giúp cho các bạn có cơ hội ứng tuyển và làm việc tại Công ty Allgrow Labo Co.
CFD Circle

Content Writer

CFD Circle

CFD Circle tuyển dụng Content Writer để thực hiện công việc viết bài cho page CFD Circle và CFD Studio. Lên ý tưởng và chiến lược nội dung cho các sản phẩm được giao, quản lý hoặc tham gia triển khai một số chiến dịch theo kế hoạch truyền thông.
CFD Circle

Front-end Developer (ReactJS/Typescript)

Space T

Space T kết nối Chủ nhà với các Công ty Nội thất uy tín, cùng hàng ngàn ưu đãi cho hơn 8000+ sản phẩm Nội thất, Trang trí, Gia dụng. Space T đang có nhu cầu tuyển dụng Front-end Developer (ReactJS/Typescript).
CFD Circle

Mobile Developer (Flutter)

TechVSI

Công ty TechVSI hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ được tối ưu theo nhu cầu của các doanh nghiệp, khách hàng. TechVSI đã phát triển và cung cấp thành công hơn 100+ dự án phần mềm và dịch vụ công nghệ thuộc hơn 5+ quốc gia, vùng lãnh thổ.
CFD Circle

3 Wordpress Developer

TechVSI

Công ty TechVSI hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ được tối ưu theo nhu cầu của các doanh nghiệp, khách hàng. TechVSI đã phát triển và cung cấp thành công hơn 100+ dự án phần mềm và dịch vụ công nghệ thuộc hơn 5+ quốc gia, vùng lãnh thổ.
CFD Circle

Interactive Front-end Developer

TotallyAwesome

Công ty TotallyAwesome làm về nền tảng quảng cáo an toàn cho trẻ em và gia đình. TotallyAwesome hoạt động và có văn phòng ở khu vực APAC trong đó có Việt Nam. Team Production chịu trách nhiệm sản xuất các quảng cáo bao gồm Video, Rich media và Microsite.
CFD Circle

5 Frontend Developer (React Js/Angular/Vue Js)

TechVSI

Công ty TechVSI hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ được tối ưu theo nhu cầu của các doanh nghiệp, khách hàng. TechVSI đã phát triển và cung cấp thành công hơn 100+ dự án phần mềm và dịch vụ công nghệ thuộc hơn 5+ quốc gia, vùng lãnh thổ.