menu Đóng

Giới thiệu

Xin chào! Tôi là Nguyễn An - Front-End Developer tại T.O.P Group. Rất mong có thể trao đổi và truyền đạt hết những kiến thức và kinh nghiệm từ những dự án thực tế mà tôi học được trong quá trình làm việc đến với học viên tại CFD Circle. Cùng học tập để hướng tới một Front-End Dev với những sản phẩm sáng tạo, tinh tế và chuyên nghiệp nào! Rất vui nếu gặp bạn ở CFD Circle.

Khóa học

Chưa tham gia

Bài viết

Không có bài viết