menu Đóng

Giới thiệu

Tôi là Vương, Frontend Team Lead tại CBI Digital và đồng sáng lập CFD Circle. Với hơn 7 năm trong nghề, tôi trải qua nhiều dự án trong và ngoài nước, cùng nhiều thử thách khác nhau và giờ là lúc tôi truyền đạt lại những gì mình tích lũy được cho các bạn trẻ có định hướng theo nghề lập trình. Tôi thích tìm hiểu công nghệ mới, kiến thức mới. Không có chiến thắng nào không có sự hy sinh và cố gắng.

Bài viết

Không có bài viết