menu Đóng

Giới thiệu

Tôi là Vương, Fullstack developer, Frontend Team Lead tại CBI Digital và đồng sáng lập CFD Circle. Với hơn 7 năm trong nghề, tôi đã trải qua nhiều dự án khác nhau và giờ là lúc tôi truyền đạt lại những gì mình tích lũy được cho các bạn trẻ có định hướng theo nghề lập trình.

"Không có chiến thắng nào không có sự hy sinh" 

Bài viết

Không có bài viết