menu Đóng

Giới thiệu

Xin chào, tôi là Văn Tuấn - hiện đang làm việc với vị trí ReactJs Frontend Developer tại Kyanon Digital, đồng thời là cựu học viên của CFD Circle khoá 1. Sau hơn 2 năm làm việc và trải qua nhiều dự án khác nhau. Tôi sẽ đồng hành để hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong suốt quá trình học tập tại CFD Circle bằng những kinh nghiệm và kiến thức của mình tích luỹ được trong thời gian qua.

Khóa học