menu Đóng

Giới thiệu

Xin chào! Mình là Ngô Quang Nhật Duy hiện đang là Front-end Developer tại T.O.P Group. Được biết đến CFD thông qua khoá CFD4 Website Responsive. Khi kết thúc khoá học, mình đã có cơ hội cộng tác cùng CFD Circle ở vai trò Creative Content trong vòng 1 năm. Với việc nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp kiến thức từ công việc này, mình đã có thể áp dụng nó vào công việc hiện tại là một Front-end Developer. Hy vọng có thể giao tiếp và chia sẽ thêm nhiều kiến thức hay với các bạn thông qua blog và cộng đồng CFD Circle.

Khóa học